Πλ. Κεφαλομετρική

Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία είναι μια τυπική πλάγια ακτινογραφία του κρανίου, αλλά αποτελεί το σημαντικότερο μέσο μελέτης και διερεύνησης της αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος.

Η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία χρησιμοποιείται κυρίως για τον ακριβή προσδιορισμό αποστάσεων και γωνιών μεταξύ των οστών των γνάθων και των μαλακών μορίων του προσώπου. Με αυτή μπορεί επίσης να μελετηθεί η σχέση μεταξύ των οστικών μορίων (άνω και κάτω γναθος), η σχέση μεταξύ των δοντιών και η σχέση μετακύ των οστικών μορίων και των δοντιών. Επίσης, μπορεί να μελετηθεί η θέση και η σχέση των μαλακών μορίων (χείλη, μύτη κλπ) ως προς το οδοντοσκελετικό υπόστρωμα του προσώπου.

Οι σταθερές συνθήκες λήψης -που είναι δυνατόν να επαναλαμβάνονται με ακρίβεια οποτεδήποτε χρειάζεται-, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε συγκρίσιμα ακτινογραφήματα και να μελετούμε την πορεία της ανάπτυξης του προσώπου.

Ο απαιτούμενος χρόνος λήψης της εξέτασης είναι της τάξης των δεκάτων του δευτερολέπτου και συνακόλουθα η δόση ακτινοβολίας πάρα πολύ μικρή.