Ο εξοπλισμός του Ιατρείου μας αποτελείται από τις πιο σύγχρονες ακτινογραφικές μονάδες και είναι απόλυτα ψηφιακός.

 

  • Για τις Οπισθοφατνιακές (τοπικές) ακτινογραφίες, καθώς και για τις μετά πτερυγίου (bitewings) και δήξεως (occlusal), xρησιμοποιούνται PPS συστήματα (Phosphor-Plate Systems) και οι ακτινογραφίες λαμβάνονται με την τεχνική του παραλληλισμού και τη χρήση ειδικών συγκρατητήρων.

 

 

  • Για τις Πανοραμικές και τις Κεφαλομετρικές ακτινογραφίες χρησιμοποιούνται τα πιό σύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα με CCD Τεχνολογία.

 

 

  • Για τις Οδοντιατρικές Υπολογιστικές Τομογραφίες χρησιμοποιείται η κορυφαία τεχνολογία κωνικής δέσμης CBCT για την τρισδιάστατη (3D) ψηφιακή απεικόνιση της γναθοπροσωπικής χώρας. Η CBCT τεχνολογία παρέχει τη καλύτερη δυνατή απεικόνιση των οστών των γνάθων, και ο εξοπλισμός μας είναι ΑΠΟΛΥΤΑ εξειδικευμένος για οδοντιατρική χρήση και μόνο.

 

Οδοντιατρικός Τομογραφος CBCT

NewTom VGi

Λυχνία ενδοστοματικών

ακτινογραφιών Soredex

Ορθοπαντομογράφος

Soredex Novus

Ορθοπαντομογράφος

Soredex Cranex-D