Οπισθομυλικές α/α (Bitewings)

 

 

 

εικ.1

 

Η ακτινογραφία μετά πτερυγίου (bitewing) είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό βοήθημα για την ανακάλυψη τερηδόνων των όμορων επιφανειών, ακόμα και όταν αυτές δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν με τον ανιχνευτήρα και δεν είναι κλινικά ορατές.

Η ακτινογραφία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα παιδιά και στους ενήλικες.

Η λήψη δύο ακτινογραφιών  bitewing (δεξιά και αριστερά)(εικ.1) ή τεσσάρων ακτινογραφιών (vertical)(εικ.2),βοηθάει στο να απεικονισθεί καλά η μύλη των δοντιών και μέρος της ρίζας και των περιακρορριζικών ιστών, προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη όμορων τερηδόνων ή φατνιολυσίας.

εικ.2